Obkladačské krížiky

Obkladačské krížiky

Obkladačské krížiky z plastu

Vrecko á 200 kusov

 

  • Obkladačské krížiky 2 mm
  • Obkladačské krížiky 2,5 mm
  • Obkladačské krížiky 3 mm
  • Obkladačské krížiky 4 mm
  • Obkladačské krížiky 5 mm
  • Obkladačské krížiky 6 mm
  • Obkladačské krížiky 8 mm
 
Copyright 2016 - 2022 © hufa-sk